Vaeltajat

18-22 -vuotiaita kutsutaan partiossa vaeltajiksi. Vaeltajille on oma ohjelma, johon kuuluu mm. lippukunnan toiminnan järjestämistä ja/tai ryhmänjohtajan toimimista. Lisäksi partiojohtajan peruskurssi ja partio ulkomailla tulevat viimeistään tässä ikäkaudessa tutuiksi.

Aikuiset

Yli 22-vuotiaita kutsutaan partiossa aikuisiksi. He toimivat toiminnan mahdollistajina, lippukunnan johtajistossa, ryhmien ja tapahtumien johtajina sekä tukevat nuorempia pesteissään.